Regulamin

Regulamin pobytu w ośrodku wczasowym „ArKadia” w Sokole Kuznicy

• Rezerwacji można dokonać telefonicznie, stronie internetowej lub e-mailem.
• Wpłaty zadatku należy dokonać do 14 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z dyrekcja OW ArKadia na numer konta (podane w kontaktach).
• Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto ośrodka w określonym terminie.
• Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
• Jednocześnie wpłata zadatku równa sie z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. 
   W razie rezygnacji, zadatek jest BEZZWROTNY.
• Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz zapłaty opłaty miejscowej ustalonej przez Urząd Miasta i Gminy w Koronowie. Do załatwienia formalności niezbędne są dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
• W przypadku nie zwrócenie wypożyczonego sprzętu wypożyczalnia dochodzić będzie swoich praw na drodze prawnej.
• Klucze do domku wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 13:00.
• Wczasowicz zdaje klucze od domku w dniu odjazdu do godziny 12:00, po wcześniejszym wysprzątaniu po sobie domku i pozostawieniu go w czystości- przed zdaniem domku kontroli.
• Nasz Osrodek jest przyjazny zwierzeta dlatego tez na terenie ośrodka  wolno przetrzymywać zwierząta domowe lecz kazdy pupil musi posiadac aktualną kartą szczepień. Obowiązek smyczy i kagańca.
• Zabrania się wynoszenia z domków na zewnątrz ośrodka (koce ,leżaki).
• Zabrania się używania w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na jego wyposażeniu.
• Dostęp do łaźni w godzinach 6:00-23:00, nalezy zachowac porzadek i zakrecac wodę i wyłączać światło.
• W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia ośrodka wczasowicz zobowiązany jest do jego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
• Sprzęt p. Poż znajdujący się na terenie ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować cały ośrodek oraz powiadomić straż pożarną.
• Nie wolno parkować pojazdów przy domkach,bez zgody Dyrekcji Osrodka ArKadii,  Parkowanie odbywa sie w miejscach do tego wyznaczonych.
• Wyjazdy bądź wjazdy w porze nocnej należy zgłaszać w recepcji.
• Ośrodek „ArKadia” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić kierownika ośrodka i Komisariat Policji w Koronowie.
• Wszelkie usterki w domkach/pokojach należy zgłaszać w recepcji.
• Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie bedace zameldowane w OW ArKadia zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00, w przeciwnym wypadku należy zgłosić się do recepcji.
• Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-07:00.
• Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w domkach/pokojach oraz na terenie ośrodka.
• Po zakończeniu pobytu należy domek/pokój zgłosić w recepcji do odbioru.
• W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie turnusu -Ośrodek nie zwraca za utracone świadczenia.
• Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest bezwzględnie zobowiązany do jego przestrzegania.


BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

Zabrania się:
• stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
• używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,
• palenia tytoniu w pokojach,
• wysypywania zawartości popielniczki do kosza na śmieci,
• owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,
• używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
• pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. 
  W przypadku pożaru prosimy:
• natychmiast zawiadomić recepcję, Dyrektora, kierownictwo OW "ArKadia"


Życzymy udanych wakacji dyrekcja OW ArKadia

cofnij

Copyright © 2020 www.arkadia-wczasy.pl

Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna MEDIART